Myynti: 0207 790 072 | myynti@soluto.fi ● Tuki: 0207 790 071 | tuki@soluto.fi

It-tuki ja ylläpito

Perinteinen IT-ylläpito (PC & Mac)


Haluaisitko unohtaa IT-asioiden miettimisen ja keskittyä omaan osaamisalueeseesi?

Valtaosaa asiakkaistamme yhdistää se, että he haluavat keskittyä liiketoiminnassaan päivittäisen työn tekemiseen, eivät tietokoneidensa ja järjestelmiensä toimivuuden varmistamiseen.

Me Solutolaiset autamme Teitä kaikissa niissä IT-asioissa, joita kohtaatte päivittäisessä arjessa. Perinteisen IT-ylläpidon toimintamalli on yksinkertainen: laskutus perustuu tehtyihin tunteihin eikä erillistä kiinteää kk-maksua veloiteta kuukausittain. Voitte olla yhteydessä Soluton tukeen silloin, kun Teillä on tarve avulle.

Mitä hyötyä yritykselle on ulkoistetusta IT-ylläpidosta?


kustannukset

Pystytte vastaamaan omien asiakkaidenne vaatimuksiin paremmin:

IT-ala kehittyy valtavaa vauhtia ja yrityksen IT-järjestelmien toimivuus on välttämätöntä lähes jokaisella toimialalla. Nykyään yritykseltä kuin yritykseltä vaaditaan nopeaa reagointinopeutta, joustamista ja toimivia IT-järjestelmiä. Soluton asiakkaana saatte tueksenne IT-osaston, joka auttaa Teitä kaikissa niissä IT-ongelmissa ja haasteissa, joita kohtaatte päivittäisessä toiminnassanne.

kustannukset

Yritykseen palkatut omat IT-tukihenkilöt ovat liian kallis ratkaisu:

Koska IT-alan kehitys on hyvin nopeaa, on erittäin hankalaa ja kallista löytää yritykseen IT-henkilöä, joka osaisi kaiken kaikesta. Lisäksi tarve IT-osaamiselle voi vaihdella hyvinkin paljon kuukausien varrella.
Soluton henkilökunnalla on hyvin laaja-alainen kokemus erilaisten IT-ongelmien ratkaisusta, IT-järjestelmistä ja asioiden kehittämisestä toimivammiksi. Meiltä saatte juuri oikean IT-asiantuntijan tarpeeseenne, silloin kun tarve vaatii.

kustannukset

Oikeilla IT-ratkaisuilla voidaan pienentää yrityksen IT-kuluja:

IT-ratkaisut ja -järjestelmät ovat nykyään niin kehittyneitä, että useimmat IT-ongelmat ja IT-järjestelmien käyttöönotot voidaan hoitaa nopeasti ja pienellä työmäärällä. Soluton asiakkaana autamme Teitä IT-asioissa niin puhelimen välityksellä, suoraan tietokoneeseen otettavalla etäyhteydellä kuin paikan päällä. Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset työtapamme pienentävät automaattisesti yrityksenne IT-kuluja ja mahdollistavat ongelmatapauksissa sen, että tietokoneenne saadaan mahdollisimman nopeasti toimintakuntoon.

automatisoi

Minkälaiseen tarkoitukseen perinteinen IT-ylläpito sopii parhaiten?

Perinteinen IT-ylläpito sopii parhaiten mm. seuraaviin asiakastarpeisiin:

Tilapäinen tarve

Yrityksen IT-tarpeet saattavat vaihdella paljon kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain. Tähän vaikuttaa paljon mm. yrityksen toimiala, liiketoiminnan koko tai se, miten kriittistä osaa tietotekniikka näyttelee yrityksen liiketoiminnassa. Soluton tuntiperusteinen IT-ylläpito sopii hyvin siihen liiketoiminnan vaiheeseen, jossa IT-asioiden tarve on hyvin pientä tai tilapäistä.

Asiakkaalla on omaa IT-osaamista

Riippuen yrityksen toimialasta, liiketoiminnan koosta ja omasta mielenkiinnosta IT-alaa kohtaan, osa asiakkaistamme haluaa tehdä osan IT-ongelmien ja -tarpeiden ratkaisemisesta itse. Tämä sopii meille hyvin. Perinteisen IT-ylläpidon asiakkaana voitte olla meihin yhteydessä silloin, kun Teillä on siihen tarve.

Asiakasyritys kuuluu osaksi ulkomaalaista konsernia

Hyvin monet Soluton konserniasiakkaat käyttävät perinteistä IT-ylläpitoamme. Ulkomaiseen konserniin kuuluvan Suomen toimiston IT-ylläpito ja -tuki on yleensä osittain hoidettu konsernin oman IT-osaston kautta. Konsernin oma IT-osasto sijaitsee useimmiten ulkomailla ja tällöin käyttäjien pitää asioida IT-ongelmissa ja -tarpeissa englanniksi.

Toisinaan Suomessa toimiva konsernin toimisto tarvitsee paikan päällä suoritettavaa apua liittyen esim. IT-ongelman ratkaisuun tai uusien tietokoneiden käyttöönottoon. Monessa konsernissa toivotaan, että tarpeen vaatiessa suomalaiset työntekijät saavat apua myös suomeksi. Me Solutolaiset olemme tottuneet asioimaan ulkomaalaisten IT-osastojen kanssa. Antakaa siis meidän käydä IT-keskustelut esim. konsernin IT-osaston kanssa. Autamme Teitä mielellämme myös silloin, kun IT-ongelmien ratkaisut hoituvat parhaiten paikan päällä.


Autamme Teitä mielellämme käymään tarkemmin läpi, millainen IT-ylläpito- ja -tuki soveltuisi parhaiten yrityksenne tämänhetkiseen tarpeeseen. Keskustellaksesi aiheesta lisää, ole yhteydessä myyntiimme.

Mitä Soluton IT-ylläpito sisältää?

  • Apu IT-ongelmiin puhelimitse, etäyhteyden välityksellä tai paikan päällä
  • Uusien tietokoneiden, mobiililaitteiden, tulostimien ja muiden laitteiden asennus
  • Apu tilapäiseen projektiin esim. muutto uusiin toimitiloihin tai uuden IT-järjestelmän käyttöönotto
  • Osaaminen niin PC-Windows, Apple-Mac kuin Linux -ympäristöistä
  • Palvelu sekä suomeksi että englanniksi
  • Kaikki se solutolaisilta löytyvä IT-osaaminen, mistä olisi Teille juuri sillä hetkellä hyötyä

Mitä perinteinen IT-tuki maksaa?

21.25 € / 15min

eli 85 € / h.

Laskutamme 15 min yksiköissä. Ei kiinteää kk-maksua.

Eikö tässä ole listattu asiaa, jota tarvitsette? Oletko epävarma siitä, riittääkö perinteinen IT-ylläpito yrityksellenne vai tarvitsisitteko kehittyneemmän IT-ylläpitoratkaisun? Myyntimme auttaa valitsemaan juuri Teidän yrityksellenne sopivan ratkaisun.

Luotettavaa ja nopeaa palvelua

Palvelun tarjoaa Soluto Oy, suomalainen IT-palveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys, jonka toiminta-ajatuksena on parantaa asiakasyritystensä kannattavuutta tuottamalla asiakkaan liiketoiminnan kannalta oikeanlaisia IT-palveluita ja -ratkaisuja. Soluto Oy:n IT-palvelut ovat saatavilla yrityksille suomenlaajuisesti.