Myynti: 0207 790 072 | myynti@soluto.fi ● Tuki: 0207 790 071 | tuki@soluto.fi

It-tuki ja ylläpito

Nykyaikainen Fixu IT-tuki ja -ylläpito – ”Fiksu valitsee huolettomuuden”


Toivoisitko, että tietokoneesi toimisivat häiriöttä etkä joutuisi käyttämään työaikaasi puheluihin IT-tuen kanssa? Haluaisitko, että käyttämäsi ohjelmistot päivittyisivät automaattisesti ilman, että sinä edes huomaat niiden päivitystarvetta? Pohditko yritystoimintasi laajentamista ja mietit, miten käyttämäsi tietojärjestelmät sopeutuvat tulevaan muutokseen? Jos vastaat yhteenkin kysymykseen ”kyllä”, valintasi on Fixu.

Fixu on nykyaikainen IT-ylläpito ja –tukipalvelumalli, joka perustuu pitkälle vietyyn pilvipalveluperusteiseen ratkaisuun, jossa asiakkaan tietokoneille ja palvelimille asennetaan älykkäät asiakasohjelmistot. Nämä ohjelmistot huolehtivat siitä, että yrityksenne koneilla on aina ajantasaiset ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset ja että koneiden vikatilanteet huomataan automaattisesti. Meille on myös tärkeää, että asiakkaidemme IT-infrastruktuuri palvelee heidän liiketoimintaansa tänään erinomaisesti ja huomenna vielä paremmin. IT-dokumentaatiomme avulla me tunnemme yrityksenne nykyiset ja tulevaisuuden IT-tarpeet ja autamme Teitä valitsemaan liiketoimintaanne parhaiten tukevat ratkaisut.

Miten Fixu eroaa perinteisestä IT-ylläpidosta ja -tuesta?

  • Automaattiset tietokoneiden huoltotoimenpiteet, jotka estävät vikatilanteiden syntymisen ennalta
  • Selkeä kuukausikustannus IT-järjestelmän ylläpidosta
  • Aina ajantasaiset ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset
  • Fyysisten laiterikkojen ennakointi
  • Automaattiset hälytykset IT-ylläpidolle, jos tietokoneet eivät toimi
  • Aina ajantasainen dokumentaatio tietokoneista ja ohjelmistoista
fixupallo
automatisointi

Automatisointi

Fixu IT-ylläpidon yhtenä kulmakivenä on automatisointi. Automatisoinnin avulla tietokoneiden vikatilanteita pyritään ratkaisemaan jo ennen kuin ne ilmenevät käyttäjälle työn katkeamisina. Fixu IT-ylläpidossa automatisoituja toimenpiteitä ovat mm. vikatilanteiden automaattinen korjaaminen, tarkan IT-järjestelmän laite- ja ohjelmistorekisterin rakentaminen, IT-järjestelmän toimintavaikeuksista kertovien hälytysten luominen IT-tuelle jne.

Miksi automatisointi on tärkeä osa IT-ylläpitoa:

Uusien ohjelmisto- ja tietoturvapäivitysten määrä yhdenkin tietokoneen osalta on nykyään valtava. Käyttäjien tietokoneilla olevat ohjelmat on erittäin tärkeä pitää päivitettyinä niin tietoturvan kuin IT-järjestelmän toiminnankin kannalta. Fixun avulla päivitykset tehdään automaattisesti, ilman vaivannäköä asiakkaalta.

Automatisoinnin avulla helpot ja yksinkertaiset IT-ongelmat ratkeavat kuin itsestään ja resurssit voidaan käyttää vaikeampien IT-ongelmien ratkaisuun ja IT-järjestelmien kehittämiseen.


Keskitetysti hallittu

Miksi keskitettävä hallittavuus on tärkeää?

Keskitetty hallittavuus pienentää IT-ylläpidon ja -tuen tarvetta, kun päivityksiä, uusia ohjelmistoja ja vikojen korjauksia pystytään tekemään kootusti kaikille tietokoneille yhdellä kertaa. Säästöt ovat selkeitä verrattuna siihen, että jokaiselle IT-ympäristön tietokoneelle tehtäisiin päivitys tai korjaus yksi kone kerrallaan.

Keskitetty hallittavuus myös nopeuttaa vikatilanteiden korjaamista ja ehkäisee käyttäjien työn katkeamista. Kun osa tärkeistä päivityksistä ja korjauksista voidaan tehdä keskitetysti ilman, että ne vaativat loppukäyttäjän kanssa erikseen korjaamisajan sopimista, työnne voivat jatkua sujuvammin.

Keskitetty hallittavuus ei vaadi asiakkaan IT-ympäristöltä mitään erityisvaatimuksia, kuten omaa palvelinta tai laiteratkaisuja. Fixu IT-tuki ja –ylläpito sopii kaikkiin IT-ympäristöihin.

ennakointi

Ennakointi

Ennakointi vähentää laiterikkoutumisia ja tulipalojen sammutuksia. Yleensä laiterikkoutumista edeltää käyttäjälle melko huomaamaton oireilu, joka ilmenee mm. laitteiden lämpötilan nousuna, muistivirheinä tai tiedostojen korruptoitumisena. Vakavampi oireilu saattaa ilmetä yllättävinä sammumisina, laitekaatumisina tai virhepalautumisina. Nämä oireet voivat esiintyä satunnaisesti, mutta ennakoida vakavamman laitevian ilmaantumista.

Millä tavoin Fixu IT-ylläpidossa ennakoidaan?

- Laiterikkojen ennakointi
- Koko IT-järjestelmän vuosittainen kehittämis- ja laiteuudistussuunnitelma

valvonta

Valvonta

Fixu IT-ylläpitoon liitetyt työasemat, kannettavat ja palvelimet ovat 24-tuntisessa valvonnassa. Automatisoidut korjaustoimenpiteet ja vikahälytykset toimivat siis myös arjen ulkopuolella.

Mitä Fixulla ei pysty valvomaan?

Fixu IT-ylläpito ei valvo käyttäjien toimintaa tietokoneella, kuten missä sivuilla käyttäjä surffaa tai mitä tiedostoja hän käsittelee. Fixu IT-ylläpito ei myöskään valvo mitä tiedostoja käyttäjien koneilla on.

"Ammattitaitoiset, palvelualttiit, rauhalliset, aikaansa antavat ja valmiit kuin partiopojat. Mitä ikinä keksit kysyä IT tuki-pulmaasi, saat vastauksen Solutosta. Luotettava yhteistyökumppani."

Auli Lehtonen Suomen Lakimiesliitto

suojaaminen

Suojaaminen

Tietoturva on tärkeässä osassa Fixu IT-ylläpitoa. Fixu IT-ylläpitoon on mahdollista liittää mukaan Fixu-virustorjunta, jonka avulla työasemien ja palvelimien virustorjuntaa ja palomuurin toimintaa valvotaan ja suojataan keskitetysti. Fixu IT-ylläpidon tarkoituksena on, että työasemien, palvelimien ja verkkolaitteiden valvonta ja suojaus on Fixun tehtävä, ei käyttäjän itsensä tehtävä.

Mikä on Fixu-virustorjunnan ja perinteisen virustorjunnan ero?

Fixu IT-ylläpidon virustorjunta on keskitetysti hallittu ja se päivittyy käyttäjille automaattisesti. Verrattuna vanhanaikaiseen toimintamalliin, jossa käyttäjän pitää itse huomata virus ja ilmoittaa siitä IT-tuelle, toimii Fixu IT-ylläpito asiakkaan puolesta. Fixu raportoi suoraan IT-tuelle koneen virusongelmasta, joka korjataan ilman, että käyttäjän pitäisi siihen reagoida.

hallinnointi

Hallinnointi

Hallinnointi on tärkeä osa Fixu IT-ylläpitoa. Hallinnoinnin taustalla on asiakkaan IT-ympäristöstä tehty tarkka dokumentointi, johon kuuluvat mm. IT-laitteiden mallit, kokoonpanot, sarjanumerot, takuutiedot, koska tietokone on asennettu jne. Dokumentaation ja yritykselle tehdyn IT-tuen pohjalta luodaan raportointia, jota käydään asiakkaan kanssa läpi IT-kehityspalaverissa, joka pidetään yleisimmin kolme kertaa vuodessa.

Mitä IT-kehityspalaverit yleensä sisältävät ja miksi ne ovat tärkeitä?

Dokumentaation ja raportoinnin avulla pystytään luomaan selkeä tilannekatsaus asiakkaan IT-ympäristön tilasta ja suunnitelma tulevaisuuden kehityskohteista, esim. IT-laitteiden uudistamisen tarpeesta. IT-kehityspalavereilla halutaan luoda selkeää suunnitelmaa asiakkaalle, jotta laitehankinnat voitaisiin tehdä suunnitelmallisesti ennakoiden. Jos laitteita uudistetaan vasta, kun niissä jo ilmenee selkeitä ongelmia, kasvavat IT-laitteiden kustannukset suuremmiksi ja vaihtaminen pysäyttää käyttäjien työt pidemmäksi aikaa.

Asiakkaan IT-ympäristön kehityspolku (Roadmap)

Asiakkaan IT-järjestelmän roadmap:lle kuvataan nykyisen IT-järjestelmän kehityskohteita ja niiden ratkaisuja. Siinä otetaan huomioon ne nykyiset ja tulevaisuuden teknologiat, joilla nykyinen IT-järjestelmä saadaan toimimaan vielä paremmin. Lisäksi käydään läpi yrityksen kehityshaasteita ja millaisilla teknologioilla ja ratkaisuilla niihin parhaiten vastataan.

Roadmap luodaan yrityksen tilasta riippuen yleensä 1-2 vuodeksi. Roadmapin tarkoituksena on luoda asiakkaan johdolle tietoisuutta niistä kehitysmahdollisuuksia, joita tulevina vuosina on tarjolla ja mitä olisi hyvä ottaa huomioon mm. budjetoinnin osalta. Roadmapilla olevat asiat ja niiden toteutus on aina asiakkaan päätettävissä. Soluton tarkoituksena on antaa ammattitaitonsa asiakkaan käyttöön ja lisätä näin tietoisuutta nykytilasta ja IT-alan tulevista ratkaisuista.

Pullonkaulat ja ilmenneet ongelmatilanteet

Ennen IT-kehityspalavereja Soluto analysoi ja luo raportit edeltävällä kaudella ilmenneistä vikatilanteista. Näin pyritään löytämään mm. toistuvia vikatilanteita, jotka voitaisiin korjata esim. käyttäjää / käyttäjiä kouluttamalla, IT-laitetta vaihtamalla tai IT-ratkaisua päivittämällä.

Muutokset Asiakkaan liiketoimintaan

IT-kehityspalavereissa kartoitetaan myös muutokset ja asiakkaan liiketoiminnan kehittyminen, jotta IT-järjestelmien osalta pystyttäisiin ennakoivasti valmistautumaan ja varautumaan mahdollisiin muutoksiin.

Liiketoiminnan muutoksilla tarkoitetaan esim.

  • Muuttoa uusiin tiloihin
  • Uusien henkilöiden rekrytointi
  • Uuden toimipisteen avaaminen
  • Liiketoiminnan laajentaminen uudelle toimialalle

Soluto auttaa Fixu IT-ylläpidon kautta kaikissa näissä ja monissa muissa asiakkaan liiketoiminnan muutoksissa, joilla on vaikutusta IT-järjestelmien toimintaan.

Hinnoittelu

Työasema

25 € / kk

sisältää puhelin- ja etätukea 0.5 h / kuukausi

Palvelin

100 € / kk

sisältää puhelin- ja etätukea 1 h / kuukausi

Verkon aktiivilaite (kuten palomuuri tai WLAN-tukiasema)

5 € / kk


Kysy tarkemmin myynniltämme miten Fixu sopisi Teidän tarpeisiinne.

Luotettavaa ja nopeaa palvelua

Palvelun tarjoaa Soluto Oy, suomalainen IT-palveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys, jonka toiminta-ajatuksena on parantaa asiakasyritystensä kannattavuutta tuottamalla asiakkaan liiketoiminnan kannalta oikeanlaisia IT-palveluita ja -ratkaisuja. Soluto Oy:n IT-palvelut ovat saatavilla yrityksille suomenlaajuisesti.