Myynti: 0207 790 072 | myynti@soluto.fi ● Tuki: 0207 790 071 | tuki@soluto.fi

Tuotteet ja palvelut

Azure-konesaliratkaisu

Azure-konesaliratkaisu on Microsoftin tarjoama konesali pilvestä. Microsoftin tarjoaman konesaliratkaisun palvelimet sijaitsevat n. 40 eri konesalissa maailmanlaajuisesti. Azure-konesaliratkaisun avulla asiakas voi siirtää osan tai koko palvelinkapasiteettinsa Azure-konesaliin.

azure

Mitkä ovat Azure-konesaliratkaisun yleisimmät käyttökohteet?


testi-ja-kehitys

Testi- ja kehitysympäristöt

Azure-virtuaalipalvelimet toimivat erinomaisena testi- ja kehitysympäristöjen palvelinratkaisuna. Azure-ympäristön resurssit on nopea asettaa oikealle tasolle ja näin niin isot kuin pienetkin resurssitarpeet saadaan kohdilleen nopeasti.

konesali

Isojen kapasiteettien konesaliratkaisu

Azure-ympäristöjen kapasiteettimäärät ovat käytännössä rajoittamattomat. Isoja kapasiteettimääriä tarvitaan yleisimmin ratkaisuille ja palveluille, joita toteutetaan globaaleille markkinoille tai hyvin laajaan valtakunnalliseen käyttöön. Suuri kapasiteettimäärä on hyödyksi myös silloin, jos ei osata aluksi arvioida tarkasti, kuinka suuri käytännön kapasiteettitarve on ja paljonko palvelinresursseja tarvitaan ja kuinka pitkäksi aikaa.

sijainti

Maantieteellinen hajauttaminen tai sijoittaminen

Azure–järjestelmä ja sen palvelimet sijaitsevat aina Suomen rajojen ulkopuolella. Maantieteellisesti joitain palveluita on hyvä hajauttaa Suomen ulkopuolelle esim. riskienhallinnan näkökulmasta. Azure-palvelinjärjestelmä voidaan sijoittaa siihen globaaliin sijaintiin, jossa käyttäjät pääosin sijaitsevat. Esim. mikäli loppukäyttäjät sijaitsevat pitkälti Aasiassa, kannattaa Azure-järjestelmä asentaa tällöin Aasian Azure-konesaliin.

Azure-järjestelmät on hajautettu 4 pää-alueeseen, (Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia ja Afrikka). Kokonaisuudessaan valittavissa on noin 40 konesalia maailmanlaajuisesti.

Tarkempi lista konesalien sijainnista https://azure.microsoft.com/en-us/regions/

palvelin

Asiakkaan fyysisen palvelinjärjestelmän tueksi

Monessa tilanteessa on järkevää pitää asiakkaan käytössä oleva palvelinjärjestelmä fyysisesti joko Suomessa sijaitsevassa konesalissa tai asiakkaan omissa tiloissa. Tällöin Azure-konesalista voidaan ottaa kahdennettuja ratkaisuja tai palveluita, jotka toimivat joko nykyisen fyysisen pääjärjestelmän rinnalla kuormaa tasaavina tai palvelukatkosta lieventävinä ratkaisuina.

Nopea käyttöönotto

Azure-järjestelmässä on valittavana suuri määrä osittain valmiiksi asennettuja ratkaisuja. Nämä voivat pienentää huomattavasti järjestelmän käyttöönottokuluja.

Azure-järjestelmästä on saatavilla mm. seuraavia valmiita ratkaisuja

 • Linux
  • Debian, Red Hat Enterprise, Suse, Kali
 • Windows Server
 • SQL Server
 • Oracle
  • Oracle WebLogic Server, Oracle Database
 • IBM
  • Websphere ja MQ
 • Sisällönhallinta / www-sivut
  • mm.
  • Wordpress
  • Moodle
  • Drupal

Tarkempi lista Azure Marketplacen valmiista ratkaisuista:
https://azuremarketplace.microsoft.com/fi/marketplace/

Myynti ja asiakaspalvelu

Kaipaatteko tarkempia kustannustietoja Azure-järjestelmän resurssikustannuksista? Haluatteko, että autamme Teitä arvioimaan Azure-järjestelmän soveltuvuutta Teidän käyttöönne?

Autamme mielellämme:

Puhelin:0207 790072
email: myynti@soluto.fi

Luotettavaa ja nopeaa palvelua

Palvelun tarjoaa Soluto Oy, suomalainen IT-palveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys, jonka toiminta-ajatuksena on parantaa asiakasyritystensä kannattavuutta tuottamalla asiakkaan liiketoiminnan kannalta oikeanlaisia IT-palveluita ja -ratkaisuja. Soluto Oy:n IT-palvelut ovat saatavilla yrityksille suomenlaajuisesti.