Kaksi eri IT-tuki ja IT-ylläpito-palvelumallia

Nykyaikainen Fixu IT-tuki ja -ylläpito – ”fiksu maksaa vähemmän”

Onko teillä vielä perinteinen IT-ylläpito ja - tuki? Fixu-ratkaisun ansiosta palvelemme asiakkaitamme ei pelkästään nykyaikaisesti, mutta myös älykkäämmin ja kustannustehokkaammin. Fixu on nykyaikainen IT-ylläpito ja –tukipalvelumalli, joka perustuu pitkälle vietyyn pilvipalvelu-perusteiseen ratkaisuun, jossa asiakkaan tietokoneille ja palvelimille asennetaan älykkäät asiakas ohjelmistot. Meille on tärkeätä, että asiakkaidemme IT-infrastruktuuri palvelee heidän liiketoimintaansa tänään erinomaisesti ja huomenna vielä paremmin. Tämä ajattelutapa seisoo Fixu IT-ylläpidon ja – tuen takana.

Fixu IT-tuki ja ylläpito

Fixu eroaa perinteisestä IT-ylläpidosta ja tuesta mm. seuraavasti:

  • Automaattiset tietokoneen huoltotoimenpiteet, jotka estävät vikatilanteiden syntymisen
  • Selkeä kuukausikustannus IT-järjestelmän ylläpidosta
  • Aina ajantasaiset ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset
  • Ennakoinnin fyysisiin laiterikkoihin
  • Automaattiset hälytykset IT-ylläpidolle, jos tietokone ei toimi
  • Aina ajantasainen dokumentaatio tietokoneista ja ohjelmistoista

Fixu on mullistava ja oikea ratkaisu käytännössä kaikkien alojen yrityksille.
Lukekaa Fixu IT-ylläpito ja IT-tuki palvelusta lisää osoitteessa www.fixu.fi tai pyytäkää myynniltämme tuote-esittely.

Perinteinen IT-ylläpito (PC & Mac)

Meillä on pitkä historia perinteisen IT-ylläpitopalvelun tuottamisesta yrityksille. Vaikka meillä on nykyaikainen Fixu - IT-ylläpito ja -tuki ratkaisu- sekä palvelumalli, toteutamme edelleen perinteistä IT-ylläpitoa, vaikka suurimalle osalle asiakkaista emme sitä palvelumallina suosittelekaan. Perinteisessä IT-ylläpitomallissa laskutamme asiakasta toteutuneiden tuntien mukaan.

Soluto tarjoaa perinteistä IT-tukea ja ylläpitoa PC ja Mac – ympäristöihin seuraavasti:

Perinteinen IT-ylläpito (PC & Mac)

1. Nimetty asiantuntija ja varahenkilö

IT-ylläpitoasiakkaalle nimetään kaksi teknistä asiantuntijaa (ensisijainen ja varahenkilö) jotka perehtyvät asiakkaan IT-ympäristöön ja asiakkaan toimintaan. Huolehdimme asiakkaan tietokoneiden, tulostinten, palvelinten sekä muiden lähiverkon laitteiden ja ratkaisujen lisäksi yhdessä sovittujen muiden palveluiden (etäyhteydet, ulkoiset IT-palvelut) toiminnasta sekä tarvittaessa teknisenä yhteyshenkilönä toimimisesta asiakkaalle.

Toimimme proaktiivisesti pyrkien ehkäisemään mahdolliset ongelmat jo ennalta. Lisäksi suunnittelemme asiakkaan kanssa yhdessä laite- ja ohjelmistoinvestoinnit pitkän elinkaaren sekä asiakkaan kustannussäästöt huomioiden.

2. Säännölliset huoltokäynnit

Suoritamme huoltokäyntejä IT-ylläpitoasiakkaan tarpeen mukaan. Asiakkaan tarpeiden mukaan suoritamme myös toistuvaiskäyntejä esim. kerran kuukaudessa. Toistuvaiskäynnin aikana hoidamme ei-kiireellisiä huoltotoimenpiteitä, neuvomme ja opastamme käyttäjiä sekä asennamme mm. uusia ohjelmistoja ja laitteita.

3. Etä IT-tuki

Etätuen avulla Soluton IT-asiantuntija pystyy ottamaan yhteyden käyttäjän tietokoneella ja korjaamaan vian tai opastamaan tietokoneen käytössä ilman fyysistä käyntiä asiakkaalle. Etätuki vaatii aina asiakkaan hyväksynnän yhteyden luomiseksi, eikä Solutolla ole automaattista pääsyä käyttäjän tietokoneelle, ellei tästä ole erikseen sovittu. Hyödynnämme etätukimahdollisuutta sen ollessa asiakkaan edun mukaista palvelun nopeuttamiseksi sekä kustannusten ja ajan säästämiseksi. Soluton IT-tuki ja IT-ylläpitoasiakkaille Soluton tarjoamat etätukiohjelmistot kuuluvat osaksi Soluton palvelupakettia, eikä niistä veloiteta erikseen. Etätuesta veloitetaan normaalin palveluhinnaston mukaisesti.

4. Salassapito ja vaitiolovelvollisuus

Soluto Oy:n henkilökunta on salassapito- ja vaitiolovelvollinen asiakkaan yritystoimintaan liittyvistä asioista.

5. Kehityspalaverit

Pidämme asiakkaan kanssa puolivuosittain tai tarvittaessa useammin kehityspalaverin jossa tarkastelemme sopimusyhteistyön ja asiakkaan odotusten toteutumista. Tapaamiseen osallistuu Soluton puolesta asiakasvastuullinen myyjä ja nimetty huoltohenkilö sekä tarvittaessa asiantuntijapalveluista vastaava henkilö.

Miksi valita Soluton perinteinen IT-tuki- ja ylläpito:

  • Laskutus toteutuneen mukaan
  • Nopea tuki ongelmatilanteissa
  • Kattava osaaminen PC- Mac sekä palvelinympäristöihin
  • Tarjoamme apua myös mobiililaitteiden ongelmatilanteisiin

Pyytäkää tarkempi tarjous myynniltämme.

Takaisin ylös

 

Web by Papilion